Đề chạm là gì ? kinh nghiệm đánh đề chạm

Đề chạm là gì? Kinh nghiệm đánh đề chạm là một trong những chủ đề được rất nhiều anh em thủ lô quan tâm. Với các anh em mới vào nghề thì chắc hẳn thuật ngữ đề chạm còn rất mới lạ và chưa có nhiều kinh nghiệm chơi như thế nào.Vì vậy bài viết dưới đây mình sẽ chia sẻ cho anh em từ A-Z về đề chạm nhé!

Tìm hiểu đề chạm là gì?

Chạm đề hay còn được anh em thủ lô gọi với cái tên khác như là dính đề, là thuật ngữ rất riêng và ở mỗi vùng miền thì đề chạm lại có một cách gọi khác nhau. Chẳng hạn như hôm nay kết quả đề về có chạm 2 và kết quả xổ số ngày hôm đó về con 65212 tức là người đó đã dự đoán đúng chính xác có đề chạm 2.

Ở quá trình dự đoán kết quả xổ số mà xuất hiện chạm đề thì con số anh em dự đoán đó sẽ xuất hiện ở bảng kết quả xổ số đó, đồng thời sẽ xuất hiện ít nhất hai lần mà không cần biết vị trí ở đầu cuối hay là giữa. Với trường hợp bên trên thì giải đặc biệt sẽ về hai lần số 2

Những loại chạm đề, dàn đề chạm có bao nhiêu con số?

Những loại đề chạm được tạo lên từ việc ghép những số tự nhiên bao gồm từ 0, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 đồng thời kết hợp phương pháp cược dàn đề cầu, đề đuôi và chạm đề đầu đuôi. Với mỗi dàn đề chạm sẽ có 19 con số và trường hợp dàn đề chạm đầu và đuôi sẽ có 10 con số. Các bộ chạm đề từ 0 đến 9 có thể trùng nhau ở một số cặp bởi vì chỉ cần có chạm có dính đến một con thì con khác sẽ dính đến số khác. Chẳng hạn dàn đề chạm 0 có cặp số 01 có thể cũng là một trong cặp số thuộc tập hợp dàn đề chạm số 1.

Trong dàn đề chạm có dàn những cặp số 00 – 11 – 22 – 33 – 44 và 55 – 66 – 77 – 88 – 99 là các con số kép sẽ có đầu đuôi giống nhau trong cùng 1 chạm. Chính bởi vậy thay vì dàn đề chạm có 20 con thì anh em sẽ chỉ có 19 con. Theo đó anh em có những loại chạm đề bao gồm:

 • Dàn đề chạm số đầu đuôi: là tập hợp những cặp số đề dàn có đầu hoặc đuôi có cùng 1 số cho anh em.
 • Dàn đề chạm đầu là tập hợp những cặp số đề dàn có đầu đề cùng 1 số.
 • Dàn đề chạm đuôi là tập hợp những cặp số đề dàn có đuôi đề cùng 1 số.
cách chơi đề chạm chuẩn
cách chơi đề chạm chuẩn

Dưới đây là thống kê những loại chạm trong lô đề chi tiết từ 0 đến 9 để anh em nắm rõ nhé:

Đề chạm 0

Đề chạm 0 chính là là tập hợp những cặp số có một số 0 ở đầu hoặc đuôi hay cả đầu và đuôi đề và tạo lên bộ dàn đề chạm 0 bao gồm 19 con là: 00 – 01 – 10 –  02 – 20 –  03 và 30 – 04 – 40 – 05 – 50 – 06 và 60 – 07 – 70 – 08 – 80 – 09 – 90. Trong đó, đề chạm 0 được chia thành 2 loại dàn đề chạm đầu và đuôi 0 đó là:

Đề chạm đầu 0 tức sẽ có ít nhất 1 số xuất hiện ở đầu đề là số 0 đó là 00 – 01 – 02 – 03 – 04 và 05 – 06 – 07 – 08 – 09. Đối với đề chạm đuôi 0 tức có ít nhất 1 số xuất hiện ở đuôi đề là số 0 bao gồm: 00 – 10 – 20 – 30 – 40 và 50 – 60 – 70 – 80 – 90.

Đề chạm 1

Chạm đề 1 chính là là tập hợp những cặp số có một số 1 các số ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề để tạo ra bộ dàn đề chạm 1 gồm 19 số đó là: 01 – 10 – 11 –  12 – 21- 13 – 31 và 14 – 41 – 15 – 51 – 16 – 61 – 17 và 71 – 18 –  81 – 19 – 91. Trong đó đề chạm 1 sẽ được chia thành 2 loại dàn đề chạm đầu và đuôi 1 như sau:

 • Đề chạm đầu 1 là có ít nhất 1 số xuất hiện ở đầu số đề là số 1 bao gồm: 10 –  11 –  12 – 13 và 14 –  15 – 16 – 17 và 18 và 19.
 • Đề chạm đuôi 1 là có ít nhất 1 số xuất hiện ở đuôi số đề là số 1 bao gồm: 01 –  11 và  21 – 31 – 41 – 51 – 61 và 71 – 81 – 91.

Xem thêm: tại sao đánh đề hay thua? nên làm gì khi thua lỗ

Đề chạm 2 

Chạm đề 2 chính là tập hợp những cặp số có một số 2 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề để hình thành bộ dàn đề chạm 2 gồm 19 số là: 02 – 20 – 12 và 21 – 22 – 23 – 32 – 24 và 42 – 25 – 52 – 26 – 62 – 27 và 72 – 28 – 82 – 29 – 92. Trong đó đề chạm 2 được chia thành 2 loại dàn đề chạm đầu và đuôi 2 đó là:

 • Đề chạm đầu 2 là có ít nhất hai số xuất hiện ở đầu đề là số 2 bao gồm các số: 20 – 21 – 22 – 23 và 24 – 25 – 26 – 27 và 28 – 29.
 • Đề chạm đuôi 2 là có ít nhất hai số xuất hiện ở đuôi đề là số 2 bao gồm những số: 02 – 12 – 22 – 32 và 42 – 52 – 62 – 72 và 82 – 92.

Đề chạm 3 

Chạm đề 3 chính là tập hợp những cặp số có một số 3 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề để tạo lên bộ dàn đề chạm 3 gồm 19 số là: 03 – 30 – 13 – 31 – 23 – 32 – 33 và 34 – 43 – 35 – 53 và 36 – 63 – 37 – 73 – 38 và 83 – 39 – 93. Trong đó đề chạm 3 được chia thành 3 loại dàn đề chạm đầu và đuôi 3 đó là:

 • Đề chạm đầu 3 là có ít nhất ba số xuất hiện ở đầu đề là số 3 đó là các số: 30 – 31 – 32 – 33 – 34 và 35 – 36 – 37 và 38 – 39.
 • Đề chạm đuôi 3 là có ít nhất 3 số xuất hiện ở đuôi đề là số 3 gồm những số: 03 – 13 – 23 – 33 và 43 – 53 – 63 và 73 – 83 – 93.

Đề chạm 4 

Chạm đề 4 chính là tập hợp những cặp số có một số 4 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề để tạo lên bộ dàn đề chạm 4 gồm 49 số đó là những số 04 – 40 – 14 – 41 và 24 – 42 – 34 – 43 và 44 – 45 – 54 – 46 – 64 và 47 – 74 – 48 – 84 – 49 – 94. Trong đó chia thành bốn loại dàn đề chạm đầu và đuôi 4 đó là:

 • Đề chạm đầu 4 là có ít nhất bốn số xuất hiện ở đầu đề là số 4 gồm các số như: 40 – 41 – 42 – 43 – 44 và 45 – 46 – 47 – 48 – 49.
 • Đề chạm đuôi 4 là có ít nhất bốn số xuất hiện ở đuôi đề là số 4 đó chính là các số 04 – 14 – 24 và 34 – 44 – 54 – 64 và 74 – 84 – 94.

Đề chạm 5 

Chạm đề 5 chính là tập hợp những cặp số có một số 5 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề để tạo lên bộ dàn đề chạm 5 gồm 19 số đó là 05 – 50 – 15 – 51 – 25 và 52 – 35 – 53 – 45 và 54 – 55 – 56 – 65 – 57 – 75 và 58 – 85 – 59 – 95. Trong đó đề chạm 5 được chia thành 5 loại dàn đề chạm đầu và đuôi 5 như sau:

 • Đề chạm đầu 5 là có ít nhất năm số xuất hiện ở đầu đề là số 5 đó là các số: 50 – 51 và 52 – 53 – 54 – 55 và 56 – 57 – 58 – 59.
 • Đề chạm đuôi 5 là có ít nhất năm số xuất hiện ở đuôi đề là số 5 gồm các số: 05 – 15 và 25 – 35 – 45 và 55 – 65 và 75 – 85 – 95.

Đề chạm 6 

Chạm đề 6 chính là tập hợp những cặp số có một số 6 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề để tạo thành bộ dàn đề chạm 6 gồm 19 số đó là: 06 – 60 – 16 – 61 – 26 và 62 – 36 – 63 – 46 và 64 – 56 – 65 – 66 và 67 – 76 – 68 – 86 và 69 – 96. Trong đó đề chạm 6 chia thành 2 loại dàn đề chạm đầu và chạm đuôi 6 như sau:

 • Đề chạm đầu 6 là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu đề là số 6 gồm các số như: 60 – 61 – 62 và 63 – 64 – 65 – 66 và 67 – 68 – 69.
 • Đề chạm đuôi 6 là có ít nhất một số xuất hiện ở đuôi đề là số 6 gồm các số như: 06 – 16 – 26 và 36 – 46 – 56 và 66 – 76 – 86 và 96.

Đề chạm 7 

Chạm đề 7 chính là tập hợp những cặp số có một số 7 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề t bộ dàn đề tạo lên chạm 7 gồm 19 số là: 07 – 70 – 17 và 71 – 27 – 72 – 37 và 73 – 47 – 74 – 57 và 75 – 67 – 76 – 77 và 78 – 87 – 79 – 97. Trong đó đề chạm 7 chia thành hai loại dàn đề chạm đầu và đuôi 7 như sau:

 • Đề chạm đầu 7 là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu đề là số 7 gồm các số: 70 – 71 và 72 – 73 – 74 và 75 – 76 – 77 và 78 – 79.
 • Đề chạm đuôi 7 là có ít nhất một số xuất hiện ở đuôi đề là số 7 gồm các số là 07 – 17 – 27 – 37 và 47 – 57 – 67 và 77 – 87 – 97.

Xem thêm: Cầu tam giác là gì? cách soi cầu tam giác hiệu quả

Đề chạm 8 

Chạm đề 8 chính là tập hợp những cặp số có một số 8 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề tạo lên bộ dàn đề chạm 8 gồm 19 số đó là: 08 – 80 – 81 và 18 – 82 – 28 – 83 và 38 – 84 – 48 – 85 và 58 – 86 – 68 – 87 và 78 – 88 – 89 – 98. Trong đó đề chạm 8 chia thành hai loại dàn đề chạm đầu và đuôi 8 như sau:

 • Đề chạm đầu 8 là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu đề là số 8 gồm các số là 80 – 81 và 82 – 83 – 84 và 85 – 86 – 87 và 88 – 89.
 • Đề chạm đuôi 8 là có ít nhất một số xuất hiện ở đuôi đề là số 8 gồm các số: 08 – 18 – 28 và 38 – 48 – 58 và 68 – 78 – 88 – 98.

Đề chạm 9 

Chạm đề 9 chính là tập hợp những cặp số có một số 9 ở đầu hoặc đuôi hoặc cả đầu và đuôi đề tạo lên bộ dàn đề chạm 9 gồm 19 số là: 09 – 90 – 19 – 91 và 29 – 92 – 39 và 93 – 49 – 94 và 59 – 95 – 69 – 96 và 79 – 97 – 89 và 98 – 99. Trong đó đề chạm 9 chia thành hai loại dàn đề chạm đầu và đuôi 9 như sau:

 • Đề chạm đầu 9 là có ít nhất một số xuất hiện ở đầu đề là số 9 gồm các số như: 90 – 91 – 92 và 93 – 94 – 95 và 96 – 97 – 99 – 99.
 • Đề chạm đuôi 9 là có ít nhất một số xuất hiện ở đuôi đề là số 9 gồm các số như: 09 – 19 – 29 và 39 – 49 – 59 – 69 và 79 – 99 – 99.
đề chạm là gì - luận về cách chơi đề chạm
đề chạm là gì – luận về cách chơi đề chạm

Kinh nghiệm đánh đề chạm

Khi đã tìm hiểu về những loại chạm đề thì tiếp đến ta cùng đi tìm hiểu đề chạm là gì? Kinh nghiệm đánh đề chạm nhé.

Kinh nghiệm bắt đề chạm giải nhất

Với phương pháp bắt đề chạm giải nhất anh em sẽ theo dõi kết quả xổ số hàng tuần bắt đầu từ chủ nhật rồi lấy số giữa của kết quả giải nhất, ngày chủ nhật ở bảng kết quả xổ số. Chẳng hạn dựa trên kết quả xổ số giải nhất vào ngày chủ nhật, anh em nhận kết quả của là 21529 lúc này, anh em sẽ chọn được số giữa của giải nhất là số 5 anh em sẽ cược dàn đề chạm 5

Anh em nên nuôi dàn đề này một tuần bạn nhé, rất có thể số đó sẽ xuất hiện luôn vào thứ hai hoặc thứ ba. Có thể thấy thủ thuật này tuy đơn giản mà hiệu quả mang lại vô cùng tuyệt vời.

Bắt đề chạm theo tổng giải đặc biệt

Chẳng hạn hôm nay chủ nhật, anh em muốn tính tổng đề để tạo ra dàn đề chạm, sau đó anh em sẽ cược dàn đề chạm đã tính được từ thứ hai tuần này cho đến hết tuần sau. Chẳng hạn kết quả xổ số thứ sáu và chủ nhật lần lượt vào giải đặc biệt là 87654 và 57843, kết quả đề về hôm thứ thứ sáu có 2 số cuối là 54 từ đó tổng là 5 + 4 = 9. Kết quả đề về hôm chủ nhật có 2 số cuối là 43 từ đó tổng là 4 + 3 = 7, kết hợp 4 và 9 ta được một số 97, có tổng là 7 (9 + 7 = 16 từ đó ta được 1 + 6 = 7). Vậy anh em sẽ cược dàn đề chạm 7 nên 3 chạm thôi bạn nhé từ ngày thứ hai cho tới ngày chủ nhật tuần sau là vừa.

Kinh nghiệm bắt đề bệt chạm

Nếu như ở kỳ trước đề về chạm nào thì cược lại chạm đó cho ngày kế tiếp, ngoài ra còn có thể cược lại đề chạm đầu hoặc chạm đuôi bệt theo nhận định riêng của anh em. Bắt đề theo những vị trí trên bảng kết quả xổ số đã nổ và để phương pháp cược này hiệu quả nhất thì người chơi cần theo dõi thống kê những vị trí ăn thông ở ít nhất là 7 kỳ gần nhất. Khoảng thời gian thống kê càng lâu thì việc tính toán chu kỳ chạm đề càng có hiệu quả cho anh em.

Kinh nghiệm tính chạm đề theo bạc nhớ

Anh em có thể tham khảo phương pháp cược đề theo bạc nhớ và đây cũng là cách chơi dễ nhất mà bất kỳ anh em cũng có thể áp dụng được. Tuy nhiên độ hiệu quả của phương pháp chơi này thì anh em cần phải xem xét lại và kết hợp với nhiều yếu tố khác như.

 • Bắt nhịp những chạm đề sẽ nổ ở tuần để tính thời gian nuôi
 • Cách này thường dựa vào chính kinh nghiệm của anh em và được bắt theo những thứ trong tuần.
 • Soi chạm đề theo cầu chạy quanh năm bắt chạm đề theo cầu này yêu cầu anh em phải có nhiều kỹ năng cùng linh cảm tốt. Chính bởi vậy mà phương pháp cược này thường không phù hợp với anh em mới vào nghề.

Kinh nghiệm bắt đề chạm số 1

Dù là hình thức chơi lô đề nào thì cũng sẽ có cách thức riêng và đề chạm cũng không ngoại lệ. Đây là cách khá đơn giản, phù hợp với đa số anh em, đặc biệt là những anh em chưa có nhiều kinh nghiệm nuôi đề chạm.

Lý do phương pháp bắt này rất được ưa chuộng đó là với cầu chạm một, anh em có xác suất thắng ổn định, những chuyên gia trong soi cầu luôn đánh giá cao phương pháp bắt đề chạm này bởi nó về chính xác trong nhiều tuần. Với những anh em mới tham gia đều áp dụng hình thức này và kết quả đem lại vượt hơn mong đợi.

Xem thêm: số đá là gì? Cách chơi số đá trong lô đề

Kinh nghiệm bắt đề chạm số 2

So với phương pháp bắt đề chạm số 1 thì đề chạm số 2 không thực hiện đơn giản bằng tuy nhiên hiệu quả có nhiều khi lại vượt trội hoàn toàn. Đây cũng là một cách bắt cực kỳ hữu hiệu được nhiều chuyên gia sử dụng và mang về giải thưởng lớn như phương pháp bắt bạch thủ lô kép.

Phương pháp cược như sau: phương pháp bắt đề chạm số 2 thường sẽ về khoảng 3 đến 4 tuần, sau đó anh em sẽ nghỉ 1 đến 2 tuần rồi mới tiếp tục chơi tiếp. Xác suất ăn của cầu này khá ổn định, vì vậy mà người chơi mới sẽ không quá khó khăn trong việc tính toán anh em sẽ lấy tổng số đề về tổng của hôm chủ nhật để ghép với ngày thứ sáu trong tuần đó. Tiếp theo cược bộ số trong một tuần với x + 1 cầu chạm hai thường rắc rối hơn cầu chạm một, nhưng  tỷ lệ thắng lại cao hơn gấp nhiều lần. Nếu như anh em mới tham gia thì nên lựa chọn cầu chạm một để cược, sau khi đã chơi thuần thục thì thử sức với cầu chạm hai sẽ ăn chắc hơn rất nhiều. Còn đối với những anh em đã có nhiều kinh nghiệm chiến thuật thì có thể dựa trên bắt đề chạm 2 để tiến hành chơi chạm đề 3 và chạm đề 4 nhé.

Một số lợi ích của việc chơi số đề theo chạm

Khi đã tìm hiểu đề chạm là gì? Kinh nghiệm đánh đề chạm thì ta cùng đi tìm hiểu một số lợi ích của việc chơi số đề chạm. Nguyên nhân được cho rằng chơi đề dàn theo chạm hội tụ nhiều lợi ích mà không thể tìm thấy tại những cách khác như:

 • Theo phương pháp tính xác suất trúng số thì mỗi kỳ chỉ có một giải đề nằm trong giới hạn từ 00 đến 99.
 • Nếu như anh em chỉ chơi một con số thì cơ hội chiến thắng chỉ là 1 phần trăm  trong khi đó cược nhiều số thì phần trăm này càng tăng cao và khả năng chiến thắng càng lớn.
 • Cược đề chạm tiện lợi bởi có ít lựa chọn hơn rất nhiều cách dự đoán số đề khác.
 • Thực tế chỉ có 10 chạm đề nên đôi khi anh em chỉ cần chọn một nửa trong số đó cũng có xác suất chiến thắng cao.
 • Tất nhiên anh em cần chọn nhà cái trả thưởng lớn một chút thì mới có thể nâng cao được số lợi nhuận như mong muốn.
 • Nếu quan sát kĩ bảng thống kê những kết quả xổ số đã nổ, tìm hiểu về quy luật giải đặc biệt thì sẽ thấy dạng đề bệt chạm rất hay xuất hiện.
 • Chính bởi vậy mà chơi theo đề chạm sẽ hạn chế được tình trạng chủ quan loại đi các con số vừa về và gia tăng phần trăm chiến thắng.

Hiện nay những anh em đề thủ chuyên nghiệp đều đã chọn chơi đề dàn thay vì bạch thủ và dùng phương pháp bắt chạm đề để có các dự đoán chính xác hơn.

Một số lưu ý khi chơi đề chạm

 • Khi cược đề chạm trực tuyến anh em nên lựa chọn nhà cái uy tín, được nhiều người đánh giá cao để tham gia chơi cược, tránh việc lừa đảo.
 • Có thể kết hợp thêm những cách cược đề khác để tối ưu hóa con đề bắt được.
 • Nếu anh em vừa tham gia cá cược đề mà chưa chắc chắn về con số bản thân chọn ra thì nên cược số tiền nhỏ.
 • Tuy nhiên, anh em cũng không nên quá sa đà vào trò chơi cá cược này, tuyệt đối không nên đi vay mượn, cầm cố tài sản để chơi cược đề.

Kết luận

Bài viết trên chúng tôi đã đem đến cho anh em những thông tin cần thiết về đề chạm là gì? Kinh nghiệm đánh đề chạm được nhiều anh em áp dụng. Có thể nói đề chạm cực kỳ dễ ăn, anh em chỉ cần lưu ý đến các kết quả xổ số báo về hàng ngày và tính toán thật kỹ lưỡng là được.